Kohti parempaa itsetuntemusta

Emme toimi elämässä todellisuuden pohjalta, vaan sen kartan pohjalta jonka teemme todellisuudesta. Aistimme viidellä aistillamme: näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistillamme. Kun varastoimme aistimamme asiat mieleemme, niin synnytämme mielteitä, jotka ovat mielikuvia, kuulokuvia, tuntemuksia tai haju- ja makumielteitä. Mielteet eivät ole todellisuus. Käytämme mielteitä, kun muistamme, ajattelemme, kuvittelemme, teemme päätöksiä, motivoidumme, innostumme ja aina kun vuorovaikutamme toisten ihmisten kanssa. Halutessamme viestittää sisäisen todellisuutemme muille, tarvitsemme kieltä. Kieli valikoituu sen mukaan mitä miellejärjestelmäämme ensisijaisesti käytämme. (lähde: Jaana Hautala sekä eri NLP koulutusmateriaalit ja NLP:n perusteet).

”Here is a new spiritual practice for you – don’t take your thoughts too seriously!
-Echkart Tolle

 Miten kehittää itsetuntemusta?

Tunnetko itsesi kunnolla? Tiedätkö, miksi ja miten reagoit tietyissä tilanteissa? Minkälaista tarinaa kerrot itsellesi ja miksi? Mitä ajatuksia ja tunteita suosit päivittäin? Tiedätkö minkälaiset uskomukset sinuun vaikuttaa? Miten kehittää itsetuntemusta? Kouluttajani sanoin; tutustumalla siihen tärkeimpään, eli itseen. Eikö olekin yksinkertaista? Pysähtyä itsensä äärelle kysymään, kuuntelemaan, näkemään, tuntemaan ja aistimaan. Tämä ei ainakaan itselleni ollut niin selkeää, ennen kuin osallistuin Jaana Hautalan/Oivaltamaan Oy NLP Practitioner (16pv) koulutukseen. NLP:n harjoitteiden avulla pääsin tutkimaan itseäni esimerkiksi erilaisten uskomusten, ennakkokäsitysten, miellejärjestelmien, motivoitumistyylien, toimintatyylien, samaistumisen, peilaamisen ja käyttämäni sanojen avulla. Kuorin ikään kuin sipulia, sukeltaen aina kerrosta syvemmälle. Seuraavaksi haluankin kertoa, minkälaisia oivalluksia ja kasvua itse sain tällä mahtavalla matkalla. Tiedän jo nyt, etten pysty tiivistämään sitä kaikkea tähän, mutta yritän parhaani! Varmasti paljon jää uupumaan, mutta se jää sinun ratkaistavaksi, lähdetkö myös itse tälle mahtavalle kasvun matkalle.

Ryhmäntuki

Tykkään lukea self help, coaching ja tietokirjoja, luen yleensä monta kirjaa samaan aikaan. Saan kirjoista loistavia vinkkejä, erilaisia näkökulmia ja ideoita. NLP:ssä parasta oli se, että kirjallisuuden ja tehtävien lisäksi oli ryhmäntuki, jonka kanssa pääsi sparraamaan ja huomaamaan, miten eritavoin jokainen asioihin suhtaudumme: kirjoja lukiessa pysymme omassa kuplassa, kun taas ryhmätuen avulla pääsee näkemään niin paljon erilaisia tapoja olla ja elää! Ryhmästä haluan nostaa seuraavat asiat esille:
Kuvahaun tulos haulle all kinds of animals together

 1. <3 Kouluttajamme Jaanan loistava läsnäolo, sallivuus ja inhimillisyys. Jaana antaa jokaisen prosessoida asioita omalla tyylillään, eikä tyrkytä omia näkökulmia.

 2. <3 Ryhmähenki! Oma maailmankuva ja ymmärrys laajentui paljon ryhmän avulla, sillä avasimme harjoitteet aina yhdessä ja jokainen pääsi kertomaan omat henkilökohtaiset oivalluksensa niistä – omia reaktioita oli todella makeeta tutkia, kun joku sanoi jotain ihan muuta, mitä itse koki! Treenasimme harjoitteita pareittain ja pääsimme siinäkin ymmärtämään enemmän toisistämme, että itsestämme.

  <3 Koulutusviikonloppujen välillä monilla tapahtui kaikenlaista elämässä ja sitä odotti että pääsi kuulemaan toisten tapahtumia ja kertomaan omat. Ilmiselvästi kaikilla lähti omat prosessit liikkeelle.

 3. <3 Harjoitteet olivat simppeleitä, mutta erittäin toimivia! Me ihmiset menemme usein loogiselle puolelle analysoimaan ja rationalisoimaan kaikkea, sen sijaan että annettaisiin luovuudelle, heittäytymiselle ja intuitiolle tilaa. Nämä harjoitteet auttoivat löyhentämään kontrollia ja aidosti työstämään omia asioita – kehollisesti, mentaalisesti että energisesti. Itse otin välillä isojakin aiheita käsiteltäväksi, sillä olin niihin valmis. Jokainen kuitenkin sai valita itse, mitä haluaa tutkia, testata ja mitä kertoa.

 4. <3 Aroistakin asioista muille kertominen, tullen kohdatuksi myötätunnolla ja ymmärryksellä. En pysty sanoin kuvailemaan, miten tärkeä kokemus se on ollut. Siellä itkettiin, naurettiin ja ennen muuta edistyttiin! Koulutuksen aikana positiivisia muutoksia taisi tapahtua jokaiselle! Milloin sinua on kuunneltu ilman, että joku on alkanut heti tyrkyttämään neuvojaan tai puhumaan omia asioitaan – niin että toinen on ollut läsnä ja huomioinut sinut?

Kohti parempaa itsetuntemusta

Koen itseensä tutustumisen tärkeäksi. Astuessa matkalle saattaa vastaan tulla kaikenlaista, on siis hyvä antaa sille oma aikansa. Ennen koulutuksen alkua olin hieman epävarma oman suuntani kanssa – tein toisin, kun oikeasti tunsin tarpeelliseksi tehdä. Lähdin koulutukseen kehittämään ammattitaitoani valmentajana ja kasvatusalan ammattilaisena – päädyin kuitenkin kääntämään opit sisään päin, mikä on mielestäni paras tapa oppia! Aloitettuani koulutuksen elämässäni alkoi tapahtumaan muutoksia, mutta ennen kaikkea aloin päästämään irti vanhasta ja antauduin kasvulle. Olen edelleen kasvuntiellä, sillä jatkoin heti Jaanan NLP master -koulutukseen. Seuraavat kohdat nousivat intuitiivisesti mieleeni, kun mietin mitä NLP on minulle antanut:

 1. <3 Koulutus auttoi minua palaamaan takaisin itselleni tärkeiden asioiden pariin. Arvotyöstö tehtävä oli minulle isoin vaikuttaja, sillä sen avulla huomasin miten olinkaan eksyksissä arvoistani. Heti tehtävän tehtyä huomasin, kuinka lähdin kulkemaan kohti arvojani, esimerkiksi: siistimällä kalenteriani, ottaen enemmän aikaa itselleni ja luovuudelle, panostamalla ihmissuhteisiin, lopettaen henkisesti rankan päivätyön ja panostamalla yhteen työhön.

 2. <3 Aloin ymmärtämään omaa sisäistä puhettani ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Olen avannut rajoittavia ja vahvistanut positiivisia uskomuksia ja lähtenyt muokkaamaan sitä tarinaa, mitä itselleni kerron. Tuntuu hyvältä päästää vähitellen irti uhrin taakasta :). Me teemme itse omat valintamme ja päätöksemme ajatustemme, tuntemustemme ja käytöksemme suhteen!

 3. <3 Olen oppinut pois päin ”joko-tai” ajattelumallista ja mennyt kohti ”sekä-että” ajattelumallia. Toisin sanoen hypännyt rajallisesta mustavalkoisuudesta kohti rajatonta värikkyyttä.

  <3 Intuition ja luovuuden esteettömämpi virtaus <3

 4. <3 Kuuntelutaitoni on kehittynyt paljon. Sen sijaan että tyrkyttäisin heti neuvojani ja apuani toiselle, olen enemmän läsnä huomioiden. Tätä on erittäin antoisaa työstää lisää.

 5. <3 Ymmärrys minkään olevan itsessään pahasta, vaan kyse ollen suhteuttamisesta. Tarve ei ole päästä eroon, vaan oppia suhteuttamaan, ymmärtämään ja hyväksymään. Pystymme muokkaamaan sitä, miten piirteemme meissä vallitsee. Tilannetaju!

 6. <3 Itsemyötätunnon kasvu. Ymmärrys syy-seuraussuhteisiin on noussut aivan uudelle tasolle. Toimin edelleen tietyissä asioissa ja tilanteissa esimerkiksi astetta impulsiivisemmin, nyt ymmärtäen selkeämmin miksi niin teen ja miten pystyn tilanteen ratkaisemaan (sekä jälkeenpäin useasti mietin assosioidusti että dissosioidusti esimerkiksi epämukavaa tilannetta, jotta ymmärrän omia ajatus- ja toimintamalleja vastaavissa tilanteissa paremmin = pystyn tekemään muutoksen, kun tulen tietoiseksi muutoksia kaipaavista asioista). 

 7. <3 Koulutus kasvatti mielenkiintoa tutkia muita sekä itseä; miksi ajattelen nyt näin? mikä tunne saa tämän käytöksen aikaan? huomaan hänen mikroilmeitä, hengityksen, kehonkielen ja kuulen äänestä.. miksi hän valitsi nuo sanat..? Tarkennettujen kysymysten avulla pystyy työstämään asioita selkeämmin. Tämä on tuonut paljon ammatillistakin kasvua!

 8. <3 Parasta on se, että olen tällä matkalla koko elämäni. Ei ole kiire, vaan itseasiassa kuljen rauhassa sinne päin minne menenkään. Arkisissa asioissa piilee avaimet muutoksiin – siis jos haluaa jotain muuttaa. Koulutus on avannut minulle myös sen, että kaikkea ei tarvitse muuttaa

”NLP ”asenne”: kiinnostus ja uteliaisuus arkipäiväisiäkin asioita kohtaan, halu kokeilla ja valmius tehdä uusia asioita.”

Mitä NLP on?

NLP = neuro-lingvistinen ohjelmointi on käyttäytymismalli, jolla voi tutkia ja tehostaa inhimillistä kommunikaatiota sekä tutkia ja muuttaa sisäistä toimintaa (reaktiot, tunteet, taidot, ajattelu..). Teoreettisesti NLP perustuu systeemiteoriaan, informaatioteoriaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen, kielitieteeseen, aivotieteeseen ja kongitiivisen psykologian ideoihin. NLP tarjoaa työkaluja muutosten aikaansaamiseksi niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäkin. NLP on tapa löytää keinoja kehittää, laajentaa ja lisätä vaihtoehtoja ajattelussa ja käyttäytymisessä tullaksesi siksi ihmiseksi, joka haluat olla ja joka todellisuudessa olet. NLP tutkii ihmisen sisäisiä malleja ja ohjelmointia, joka syntyy aivojen, kielenkäytön sekä kehon vuorovaikutuksesta. Kehittäjät Brandler ja Grinder eivät hakeneet vastausta synnynnäisestä lahjakkuudesta eivätkä kokemuksesta tai harjaantumisesta, vaan toiminnan ja kokemuksen rakenteesta ”tässä ja nyt.” Näin siirryttiin mitä tiedosta miten tietoon.
(lähde: Jaana Hautala sekä eri NLP koulutusmateriaalit ja NLP:n perusteet).

Suosittelen lämmöllä panostamaan itsetuntemuksen syventämiseen NLP:n avulla! Jaanan seuraava NLP Practitioner koulutus alkaa 24.8. ja hän pitää maksuttoman NLP tutustumisillan 8.5. Jos sinua kiinnostaa NLP liikunta-alan näkökulmasta, niin Jaana pitää NLP for sports koulutuksen 7.-8.7. Suosittelen tsekkaamaan hänen kotisivut ja tutustua lisää klikkaamalla: Oivaltamaan .

*huom. tämä ei ole mainos, vaan kiitollisuuden osoitus Jaanan koulutuksille :).

-Hanna <3