REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Ekomii Oy
Aleksanterinkatu 17 B 6
06100 Porvoo
Suomi

REKISTERIN NIMI

Safkanet.fi asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Safkanet.fi-asiakkaaksi tai tehnyt ostoksen Safkanet.fi:stä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Safkanet.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Safkanet.fi:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Safkanet.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Safkanet.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Safkanet.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SUOJAUS & TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Safkanet.fi:n ulkopuolelle. Rekisteriä ei myöskään luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Safkanet.fi:n ylläpito- ja käyttäjäoikeuksia. Asiakastiedot ovat tallennettuna Safkanet.fi:n ylläpitämään tilaustietokantaan, joka sijaitsee ammattimaisesti ylläpidetyillä palvelimilla lukitussa tilassa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten kuljetuksen seurantatiedot

REKISTERIASIOITA KOSKEVAT ASIAT

info@safkanet.fi