Tag Archives: luonnon arvostaminen

Päivä kerrallaan

  Meistä jokainen on tärkeä Meistä jokainen on tärkeä ja haluaisin sen jokaisen ymmärrykseen juurruttaa. Ymmärtäessä oman tärkeyden, pystyy ymmärtämään miten suuresti voi vaikuttaa. Jokaisen teoilla on jonkinlaiset seuraamukset ja ne seuraamukset saattavat vaikuttaa hyvinkin moneen muuhun, hyvässä että huonommassa. Kukaan ei ole ’vain’ syntynyt aikaansaavan vaikuttajan rooliin, meistä jokainen pystyy tekemään paljon hyvää itsensä, muiden […]

Hei, me lajitellaan!

Vastuu teoista Vastuun ottaminen omista teoista on meille jokaiselle todella tärkeää. Kun ottaa vastuun omista päätöksistään ja teoistaan, tulee automaattisesti tietoisemmaksi niiden tarkoitusperistä sekä jälkiseuraamuksista. Mielestäni nykyelämässä vastuun siirto on todella helppoa, aina löytyy joku muu ketä osoittaa syyttävällä sormella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö osoittelijan omatunto kärsisi jatkuvasti kasvavasta syyllisyydentunteesta – varmin tie tehdä […]