Vilja-ala varoittaa: sateisen alkukesän takia viljoissa hometoksiineja

Vilja-alan yhteistyöryhmä varoittaa tiedotteessaan kotimaisia viljelijoitä olemaan varuillaan lisääntyneen punahome-riskin vuoksi. Kesän sateinen sää, joka jatkui viljan tähkälle-ja röyhälletulovaiheessa on lisännyt todennäköisesti punahomeiden leviämistä, sekä lisännyt riskiä hometoksiinien muodostumiselle. Riski on erittäin suuri liian märkyyden vaurioittamissa pelloissa.

Luke (Luonnonvarakeskus) on kehittänyt ennustemallin jolla voidaan arvioida toksiiniriskin olevan kohtalaisen suuri tärkeimmillä viljanviljelysalueilla ja Keski-Suomessa. Kaakkois-suomi on nähtävästi pienemmän homeriskin aluetta.

Hometoksiinit ovat homesienten aiheuttamia aineenvaihduntatuotteita, joiden muodostumisen laukaisevat erilaiset ympäristötekijät joko pelloilla tai varastoissa. Punahometta on vaikeaa havaita ulkoapäin. Punahome saattaa tulla ilmi lohenpunaisena kasvustona viljan ulkopinnoilla sateisina sadonkorjuu aikoina.

Hometoksiinit ovat terveysriski ihmisille ja eläimille. Pitkäaikainen altistuminen on terveydelle haitallista, eikä sen kaikkia vaikutusmekanismeja tunneta.

Viljoissa esiintyy luontaisesti syntyviä homemyrkkyjä, jotka heikentävät ihmisen immuunijärjestelmää. Evira:ssa on tutkittu ihmisten altistumista viljoissa esiintyville fusarium-hometoksiineille. Kaura osoittautui tutkimuksessa herkimmäksi viljaksi homemyrkyille. Raakaviljan kuorinnassa häviää kuitenkin suurin osa hometoksiineista.

Eläimille hometoksiineille altistuminen pitkässä juoksussa aiheuttaa mm. tuotoksen laskua, vastustuskyvyn heikkenemistä ja hedelmällisyys häiriöitä. Elintarvikeviljalle on asetettu lainsäädännössä hometoksiinien enimmäisrajat.

Vilja-alan yhteistyöryhmä kehoittaakin viljelijöitä erityiseen tarkkuuteen sadonkorjuussa, viljan kuivauksessa ja lajittelussa. Myös hometoksiinianalyyseihin viljelijöitä kannustetaan turvautumaan, viljan tasaisen laadun takaamiseksi.

Evira valvoo viljoille asetettuja Fusarium-toksiinien pitoisuuksia jatkuvasti. Lisäksi toimijoilta edellytetään omavalvontaa, jotta lähtöraaka-aine on laadukasta ja määräystenmukaista vaihtelevista tuotanto-olosuhteista riippumatta. Omavalvontaa tulisi kohdentaa erityisesti kauraan ja kauravalmisteihin, joissa esiintyy suurimmat pitoisuudet deoksinivalenolia sekä T-2- ja HT-2-toksiineja.