Kuinka teknologia muuttaa elämistä terveellisemmäksi

Terveys ja terveydestä huolehtiminen on tärkeä osa elämää. Vaikuttamalla omiin elintapoihin voi vaikuttaa merkittävällä tavalla omaan hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Omasta terveydestä huolehtimiseen on tarjolla paljon hyödyllistä tietoa. Sen lisäksi terveydestä huolehtimiseen on tarjolla useita uusia teknologian auttamia tapoja.

Teknologia muuttaa monia elämämme osa-alueita, myös sitä, miten pysymme terveinä. Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla teknologia helpottaa terveellisempää elämää:

Kannettavat laitteet: Kannettavien laitteiden, kuten kuntoilulaitteiden ja älykellojen, avulla voimme seurata fyysistä aktiivisuuttamme, seurata sykettämme ja jopa seurata nukkumistottumuksiamme. Nämä tiedot voivat auttaa meitä asettamaan tavoitteita ja tekemään muutoksia elämäntapoihimme terveytemme parantamiseksi. Urheilusuorituksen aikana oman suoriutumisen seuraaminen on erityisen helppoa älylaitteiden avulla. Suomessa älyrannekkeita valmistaa kotimainen Suunto.

Videoyhteydet lääketieteessä: Videoyhteyksien avulla potilaat voivat konsultoida lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia etänä videoneuvottelujen tai muiden digitaalisten keinojen avulla. Näin maaseudulla tai syrjäseuduilla asuvien ihmisten on helpompi saada hoitoa ja potilaiden on helpompi jatkaa hoitoa sairaalasta lähdettyään. Monesti sairaan ihmisen on ollut vaikea käydä fyysisesti lääkärillä. Lääkärin luokse matkustamiseen on lisäksi saattanut kulua aikaa ja rahaa. Videoyhteydellä tapahtuva lääkärin konsultaatio on helpompi tapa tavata lääkäri.

Verkkoterveydenhuollon resurssit: Internet on tuonut yleisön saataville runsaasti terveyteen liittyvää tietoa, joka on peräisin hyvämaineisista lähteistä, kuten Maailman terveysjärjestöstä (WHO) ja Duodecim Terveyskirjasto, sekä muista tarkistetuista lähteistä. Ihmiset voivat saada tietoa monenlaisista terveyteen liittyvistä aiheista, yleisistä sairauksista harvinaisiin sairauksiin, ja saada tietoa uusimmista hoidoista ja terapioista. On todella hyvä, jos ihmiset itse aktiivisesti ottavat selvää omasta terveydestä, sairauksistaan ja niiden hoidoista.

Virtuaalitodellisuusterapia: Virtuaalitodellisuusterapia on yhä suositumpi tapa hoitaa erilaisia sairauksia, kuten ahdistusta ja PTSD:tä. Sitä voidaan käyttää myös vammoista tai leikkauksista toipuvien potilaiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Virtuaalitodellisuudessa voi tehdä paljon sellaista terapiaa minkä tekeminen muualla olisi mahdotonta. Virtuaalitodellisuusterapian kenttä odotettavasti kehittyy tulevaisuudessa paljon.

Älypuhelinsovellukset: Saatavilla on monenlaisia älypuhelinsovelluksia, jotka voivat auttaa meitä pysymään terveinä, kuten sovelluksia, jotka seuraavat ravitsemustottumuksiamme, tarjoavat harjoitussuunnitelmia ja muistuttavat meitä lääkkeiden ottamisesta. Esimerkiksi Sports Tracker on hyvä sovellus oman kuntoilun mittaamiseen. Älypuhelimella voi käyttää muitakin sovelluksia, kuten Netti Casino tai Googlen sovellukset.

Lääketieteelliset laitteet ja anturit: Lääketieteelliset laitteet ja anturit ovat yhä kehittyneempiä, ja ne pystyvät antamaan entistä tarkempia ja yksityiskohtaisempia tietoja terveydentilastamme. Esimerkiksi glukoosinseurantalaitteet ja puettavat EKG-monitorit voivat auttaa diabetesta ja sydänsairauksia sairastavia ihmisiä hallitsemaan tilaansa tehokkaammin.

Koneoppiminen ja tekoäly: Koneoppimista ja tekoälyä käytetään suurten tietomäärien analysointiin sairauksien diagnosoinnin ja hoidon parantamiseksi sekä terveysriskien ennustamiseksi ja hoitosuunnitelmien personoimiseksi. Tekoälyn avulla ja tekoälyn yhdistämisellä valtaviin terveyden tietokantoihin voidaan toivottavasti tulevaisuudessa löytää paljon uusia hoitoja sekä antaa yksilöllistä hoitoa terveysmurheisiin.

Etäseuranta: Etävalvontatekniikat, kuten langattomat anturit ja IoT-laitteet, antavat terveydenhuollon tarjoajille mahdollisuuden seurata potilaita etänä, mikä voi olla erityisen hyödyllistä kroonisista sairauksista kärsiville.

Sähköinen lääkemääräys: E-resepti on paperisen reseptin sähköinen versio, joka voidaan lähettää apteekkiin ja joka vähentää lääkitysvirheiden mahdollisuutta ja tehostaa prosessia. Suomessa sähköinen resepti on helpottanut apteekissa asiointia paljon.

Kaiken kaikkiaan teknologia helpottaa tiedon ja resurssien saatavuutta, jotka voivat auttaa meitä pysymään terveinä, ja auttaa myös terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamaan potilaille parempaa hoitoa.