Suosi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävään ja sertifioituun palmuöljyyn. Palmuöljytuotannon negatiiviset vaikutukset painottuvat vahvasti metsäkatoon ja siitä johtuviin haittavaikutuksiin. Palmuöljyn päätuotantoalueilla, Indonesiassa ja Malesiassa, on arvioitu, että kolmasosa metsäkadosta johtuu öljypalmuplantaaseista.

Jos uusien plantaasien tieltä raivataan luonnonsademetsää, ovat seuraukset usein katastrofaaliset. Tuotantoalueilla äärimmäisen uhanalaisiksi pienentyneet sumatrantiikeri- ja sumatransarvikuonopopulaatiot ovat esimerkki tästä. Plantaasit tuhoavat lajien luontaisia elinympäristöjä ja saattavat lajit suureen vaaraan. Saman kohtalon ovat kärsineet myös orangit ja borneonnorsu Borneolla. Lisäksi metsäkadolla on paikallisia vaikutuksia mm. eroosioon ja puhtaan veden saatavuuteen. Hallitsemattomasti leviävien plantaasien negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia ovat myös paikallisten alkuperäisväestöjen asuinympäristöjen kaventuminen.

Kestämättömän palmuöljytuotannon vaikutukset eivät ole ainoastaan paikallisia. Metsäkato on yksi maailman suurimpia kasvihuonekaasupäästäjiä. IPCC:n mukaan noin 20 % koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin metsäkadosta kun esimerkiksi liikenteen yhteenlaskettu osuus vuosittaisista päästöistä on 23 %. Luonnonsademetsän raivaaminen polttamalla plantaasien tieltä on äärimmäisen haitallista ilmaston kannalta. Kuten kesällä 2013 saimme uutisista lukea, on polttamisella välitön haittavaikutus koko Kaakkois-Aasian väestöön pienhiukkaspäästöinä, mutta usein raivaus tapahtuu myös yhdellä maailman eniten hiiltä sitovalla suoalueella.

Palmuöljyä voidaan tuottaa ja hankkia vastuullisesti, jolloin tuotanto ei tapahdu ympäristön, ilmaston tai ihmisten kustannuksella. Vastuullisessa tuotannossa nämä seikat otetaan tuotannon alusta asti huomioon.

Vastuullisessa palmuöljyssä toimija varmistuu ja julkisesti sitoutuu konkreettisiin tavoitteisiin, jotka takaavat, että palmuöljy on tuotettu ja hankittu kansainvälisesti ja uskottavasti todennettujen standardien mukaisesti. Vastuullinen toimija ei myöskään ulkoista mahdollisia negatiivisia vaikutuksia tuottajan harteille, vaan kantaa myös itse vastuun ja on avoin hankkimansa palmuöljyn alkuperästä ja määrästä. Vastuullisuudesta kertoo WWF:n tukema RSPO.

1174884_681094945263635_1985305114_n

WWF rohkaiseekin kaikkia toimijoita ja kuluttajia boikotin sijasta käyttämään vain sertifioitua palmuöljyä, jolla on usein myös positiivisia vaikutuksia paikallisille. Kansainvälisen WWF:n joka toinen vuosi julkaisema Palmuöljypisteytys selvittää maailman johtavien palmuöljyä käyttävien yritysten kestävyyttä. Mukana on elintarvike- ja päivittäistavarayrityksiä ympäri maailmaa, jotka myyvät, välittävät tai käyttävät palmuöljyä omissa tuotteissaan.

Syksyllä 2013 valmistuneessa viimeisimmässä pisteytyksessä oli Suomesta mukana viisi yritystä; Fazer, Kesko, Raisio, S-ryhmä ja Valio. Suomalaisyrityksistä Fazer ja S-ryhmä pärjäsivät kansainvälisestikin vertaillen erittäin hyvin ja saivat 11 pistettä 12:sta. Raisiolle pisteitä kertyi 9 ja Keskolle 6.5. Valio ei halunnut osallistua pisteytykseen eikä lähettänyt tarvittavia tietoja.

Kuluttaja voi aina rohkaista koko tuotantoketjua suosimalla yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet kestävään ja sertifioituun palmuöljyyn. Lisäksi kuluttaja voi pyytää kauppaansa lisäämään sertifioidun palmuöljyn määrää kaikissa tuotteissaan, ei ainoastaan omissa tuotemerkeissään.

WWF:n palmuöljypisteytysraportti 2013 (englanniksi) on saatavilla täältä: http://assets.panda.org/downloads/po_scorecard_2013.pdf

 

Safkatutka kiittää tekstistä:

Kestävän kulutuksen ja tuotannon asiantuntija Aleksi Heiskanen, WWF Suomi

Lue seuraavaksi