Tyypin 2 diabetes, jota on myös kutsuttu aikuisiän diabetekseksi, on yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksista maailmassa. Yleistymisen taustalla on lihavuuden ja ylipainon yleistyminen, sillä jo lievä ylipaino lisää todennäköisyyttä sairastua diabetekseen.

Kansainvälisen Preview-tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja diabeteksen ehkäisyyn. Tutkimuksessa tarkastellaan hiilihydraattien ja proteiinien roolia laihdutuksen jälkeisessä painonhallinnassa.

Meneillään oleva PREVIEW-tutkimus haastaa osittain nykyiset ravitsemussuositukset. Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm kertoo Helsingin Sanomille, että jos vähemmän hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio osoittautuu tehokkaammaksi tavaksi laihtua ja ehkäistä kakkostyypin diabetesta kuin runsashiilihydraattinen ruokavalio, nykyisiä ravintosuosituksia saatetaan muuttaa.

Kyllä me olemme, jos sille löytyy riittävät tieteelliset perustelut, kertoo Mikael Fogelholm Helsingin Sanomille siitä, ollaanko Suomessa valmiita muuttamaan ravitsemussuosituksia

 Mikä on Preview-tutkimus?

Preview-hankkeeseen osallistuu tutkijoita Suomen lisäksi Hollannista, Iso-Britanniasta, Espanjasta, Bulgariasta, Australiasta, Uudesta Seelannista ja Tanskasta. Satunnaiseen interventiotutkimukseen osallistuu yhteensä 2500 vapaaehtoista, jotka seuraavat saamiaan ruokavalio- ja liikuntaohjeita kolmen vuoden ajan. Suurin osa osallistujista on 25- 45-vuotiaita ja 55 – 70-vuotiaita aikuisia. Mukana on myös 200 nuorta, 12 – 18-vuotiasta tutkittavaa, mutta nämä tulevat Suomen ulkopuolelta.

Osallistujat jaetaan ruokavalion suhteen ravitsemussuositusten mukaan syöviin sekä enemmän proteiinia sisältävää ravintoa syöviin. Kumpikin ryhmä jaetaan edelleen kahteen osaan niin, että toiset harrastavat kevyempää liikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ja toiset harjoittelevat hieman rankemmin, mutta vähemmän aikaa viikossa.

Tutkimuksen johtaja on professori Mikael Fogelholm ja vastuulääkäri apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen.

Tutkimuksen koordinaattorina toimii ravitsemusasiantuntija (ETM) Elli Hovi. Hänen lisäkseen tutkimuksessa työskentelevät ravitsemusterapeutit Saara Kettunen ja Tiia Kunnas sekä tutkimushoitajat Liisi Korhonen ja Elina Malkamäki.

Kirjottajamme seuraavat tutkimuksen edistymistä aktiivisesti.

Lähteet:
http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/preview/
http://www.hs.fi/paivanlehti/12092015/a1441949516470
http://www.helsinki.fi/mmtdk/esittely/uutiset/2013/131014_preview.html

Kuva: ravitsemusneuvottelukunta.fi

Lue seuraavaksi